Zimmet Bilgileri

Top  Previous  Next

Zimmet bilgilerini görmek için ana ekranda zimmet/ zimmet bilgilerine gelinir. Gelen ekranda ctrl+f yapılır. Poliçenin seri numarası yazılır ve enter yapılır. Böylece zimmet bilgileri görülmüş olur. (Bkz. Şekil 1)

 

 

Şekil 1 : Zimmet bilgileri