Bilanço

Top  Previous  Next

Bilanço dökümü alabilmek için muhasebe modülü altında araç çubuğundan Bilanço butonunu kullanmalısınız. Bkz.Şekil1

Şekil1=Bilanço

 

İstenen aya ait bilanço dökümü dönem karşılaştırmalı olarak alınır. Bkz.Şekil2 ve şekil3

Şekil2=Bilanço seçim kriterleri

Şekil3=Bilanço ekranı