Cari Hesap Devir Transferi

Top  Previous  Next

Programın ilk kullanılmaya başlandığı esnada var olan müşterileri bilgilerinin ve müşteri devir rakamlarının programa transferi yapılabilir. (Bknz. Şekil 1)

 

Transfer için programın yapısında var olan örnek dosyaya göre bilgiler transfer edilir. Örnek dosya  için ;

Dosya > açılış devirleri > cari hesap devir transferi menüsünde yer almaktadır.( Bknz. Şekil 2)  Var olan örnek dosyaya tıklanır ve farklı kaydet ile dosya masaüstüne kaydedilir. Masaüstüne kaydedilen örnek dosya üzerinde gerekli bilgiler girilir.

 

Ardından dosya > açılış devirleri > cari hesap devir transferi kısmına gelinir.

 

 

Şekil 1 : Cari hesap devir transferi

 

 

Şekil 2 : Örnek Dosya

 

Gelen ekranda masaüstünde var olan dosya seçilir ve tamam’a basılır. Transfer işlemi tamamlandıktan sonra müşteri işlemlerinde ayrı ayrı her bir müşteri için cari kart yaratılır ve poliçeler ekranında müşteriye ait devir rakamının olduğu devir poliçesi yaratılır.