Muhasebe Açılış Fişi Transferi

Top  Previous  Next

Muhasebeye hesaplar için önceden gelen devir rakamının girilmesi sağlanır.

Bunun için programın yapısında var olan örnek dosyadan yaralanılır. Dosya > açılış devirleri > muhasebe açılış fişi transferi örnek dosyası adımından örnek dosya farklı kaydet ile masaüstüne alınır.

 

Muhasebedeki hesap kodları ile örnek dosyaya yazılacak olan hesap kodları birebir aynı olmalıdır . Borç ve alacak bakiyesi tutmalıdır. Kullanıcı eğer isterse var olan hesap planı üzerinde istediği değişikliği yapabilir. Örnek dosya üzerinde gerekli bilgiler girildikten sonra Dosya > açılış devirleri > muhasebe açılış fişi transferi adımına gelinir, masaüstündeki dosya seçilir ve tamam’a basılır. İşlem sonunda muhasebede otomatik olarak açılış fişi yaratılır.

 

 

Şekil 5  : Açılış fişi transferi