Rejistro Kontrol

Top  Previous  Next

 

    Şirket üretimi ile progamdaki üretimin şirketten alınan dosya ile karşılaştırılmasıdır.Karşılaştırmanın yapılabilmesi için şirketten alınan dosyanın programdaki örnek şirket üretim dosyasına uyarlanması gerekmektedir.

    Örnek dosya Rejistro kontrol ekranında bulunmaktadır.(Bkz Şekil 9)

       

                               

                               Şekil 9:Rejistro Kontrol Örnek Dosya

 

 

Şirketten dosya alınıp programdaki dosya içeriğine benzetildikten sonra programdaki Rejistro kontrol ekranına gelinir ve ilgili şirket sağ kısma atılır.Şirketten alınan üretim tarihi program tanzim tarihi kısmına girilir ve isteğe bağlı olarak branş,ürün, döviz tipi ayırımı da yapılabilir.Şirket üretim dosyası eğer TL olarak alınmış ise TL'ye çevir seçimi yapılıp; şirket rejistrosu satırının sonundaki (...) kısmından şirket dosyası seçilir ve karşılaştır butonuna basılır.(Bkz Şekil 10)

 

       

 

                               Şekil 10 : Rejistro Kontrol Kriterleri