Şirket Alacak Mahsubu

Top  Previous  Next

Acentenin şirketten alacaklı olduğu durumda alacak rakamı borcuna mahsup yapılabilir.

 

Bunun için; tahsilat ve poliçe kapama ekranına gelinir ve Ekle (ctrl+N) ile yeni bir kayıt açılır.

Evrak tipi şirket mahsup seçilir ve gelen ekrandan şirket seçilir. Tutar girilir ve ctrl+S ile kayıt saklanır.  ( Bkz. Şekil 22)

 

Şekil 22: Şirket Alacak Mahsubu

 

 

Araçlar/ şirkete poliçe kapama(F6) menüsüne gelinir.

Ödenmesi gerekenler işaretli iken tamam'a basılır ve gelen ekranda taksitler ara çubuğu ile işaretlenir, esc ile çıkılır ve ctrl+S ile saklanır.

 

Yine evrak üzerinde araçlar/ şirkete poliçe kapama (F6) menüsüne gelinir, acente alacakları işaretlenir ve tamam'a basılır. Gelen ekranda alacak taksitleri ara çubuğu ile işaretlenir, esc ile çıkılır ve ctrl+S ile kayıt saklanır.