Yenileme (tecdit) Karşılaştırma Listesi

Top  Previous  Next

 

   Bir önceki yılın poliçeleri ile o yıl kı poliçelerin ürün bazında karşılaştırarak yenilenen,yenilenmeyen ve yeni işleri listeleyen rapordur.

 

   Tanzim tarihine tarih verilir ve yürürlikteki poliçeler seçimi  yapılır ki listede iptal edilen poliçelerin dökümü gelmesin. Eğer İptal edilen poliçelerin de listelenmesi isterseniz İptal edilenler kriteri seçilir.(Bkz Şekil 3)

 

                        Şekil 3 :Yenileme Karşılaştırma Krt.