Müşterinin Alacağı İle Başka Müşterinin Borcunu Kapama

Top  Previous  Next

Tahsilat ve poliçe kapama ekranına gelinir.

Ctrl+N ile yeni bir kayıt açılır.

 

Müşteri kısmına borcu olan kişi seçilir, evrak tipi mahsup seçilir ve tutar girilir.

Borçlu olan hesap alacağı olan kişi seçilir, alacaklı hesap  borcu olan kişi seçilir ve ctrl+S ile kaydedilir. (Bkz. Şekil 26)

 

 

Şekil 26: Müşteri Mahsup Evrağı

 

Evrak üzerinde F5 yapılır ve müşteri alacakları işaretlenir, tamam yapılır.

Gelen ekranda alacaklı olan müşterinin taksitleri seçilir, esc ile çıkıp evrak üzerinde kalınır ve ctrl+S ile kaydedilir. (Bkz. Şekil 27)

 

Yine evrak üzerinde f5 yapılır ve ödenmesi gerekenler işaretlenir ve tamam'a basılır.

Gelen ekranda borcu olan müşterinin taksitleri işaretlenir, esc ile çıkıp evrak üzerinde kalınır ve ctrl+S ile kayıt saklanır.

 

Şekil 27: Müşteri Borç ve Alacağını kapatma