Kebir Defteri

Top  Previous  Next

Kapanan dönem için kebir defterinizi yazdırabilirsiniz. Döküm almak için muhasebe modülünde sol frame üzerinde yer alan sık kullanılanlar sayfası altından Kebir defteri seçimine gelmelisiniz.Bkz.Şekil1

 

Şekil1=Kebir defteri        

 

Tarih aralığı verilir. Kağıt tipi ve diğer tercihler belirlendikten sonra Tamam butonu kullanılır. Bkz. Şekil2

Şekil2=Kebir defteri seçim kriterleri