Ba/Bs Formları

Top  Previous  Next

Ba Bs formları için mükellef, bildirimi düzenleyen ve bildirimi gönderen bilgileri dosya- özellikler- Ba Bs kısmından girilmelidir.

Şekil1= Ba Bs bilgi girişi

 

Hesap planında ilgili hesaplar üzerinde sağ tıklayarak hesap düzelt demeli ve Ba Bs bilgilerini düzenlemelisiniz. Bkz.Şekil2

 

Şekil2=Hesapların Ba Bs bilgi girişleri

 

Fiş girişlerinde Ba-Bs kodu seçilebilir. Fiş ekleme ekranında Ba Bs sütunundan Ba Bs hesabı seçilebilir. Bkz.Şekil3

Şekil3=Fiş içerisine Ba Bs girişi

 

BaBs formunu hazırlamak için muhasebe ekranında sol kısımda yer alan bakım tutum işlemlerine tıklanıp Ba Bs formalarına gelinir. Tarih aralığı verilir ve formun döküm tipi seçilir. (xml, özet tablo ya da detay tablo) Bkz.Şekil4

Şekil4=Ba Bs formu seçim kriterleri