Toplu Fiş Basımı

Top  Previous  Next

Toplu fiş basımı için araç çubuğundaki Toplu yaz butonu kullanılır. Gelen ekrandan döküme dair seçimler yapılır ve tamama tıklanır. Bkz.Şekil1

 

Şekil1=Toplu fiş basım ekranı