Yks

Top  Previous  Next

YAPIKREDİ SİGORTA POLİÇE TRANSFERİ

İris ekranından Xml dosyası alınarak poliçe transferi yapılmaktadır.

Alttaki gibi sisteme giriş yapılır.

 

 

Üretim > Acentelere Data transferi menü adımı seçilir.

 

 

 

Data transferi ekranında yeni butonuna tıklanır.

 

 

Alttaki ekrandaki gibi Başlangıç ve Bitiş tarihi girilir. Xml dosyası oluştur butonuna tıklanır.

 

 

 

Gelen ekrandan altta olduğu gibi İşlem durumu Tamamladı olduğunda İndir butonuna tıklarsınız.

Gelen ekrandan Kaydet denilerek, istenilen bir alana kayıt yapılır.

 

 

 

Almış olduğunuz XML dosyasını Ada Yazılıma aktarmak için Dosya > Dışarıdan Al >Yapıkredi Sigorta  > Yapıkredi Elementer Poliçe Transferi demeli ve indirmiş olduğunuz transfer dosyasını seçmelisiniz. Transfer et demelisiniz.