Gelir Gider

Top  Previous  Next

Gelir Gider dökümü alabilmek için muhasebe modülü altında araç çubuğundan Gelir gider butonunu kullanmalısınız. Bkz.Şekil1

Şekil1=Gelir gider

 

İstenen aya ait gelir gider tablosu dönem karşılaştırmalı olarak alınır. Bkz.Şekil2 ve şekil3

Şekil2=Gelir gider seçim ekranı

 

Şekil3=Gelir gider raporu