Poliçe Tanımları

Top  Previous  Next

 

    Poliçe ekranlarında Acente özel kısmında kendinizin belirlediği özel tanımlar girebilirsiniz. Poliçe tipi, Yenilememe nedeni ,Varlık ve Yenileme tipi gibi bilgiler tanımlayabilirsiniz.

Tanımlamalar için Ada programından Tanımlar/Poliçe adımlarından tanımlama ekranlarına ulaşabilirsiniz.

   Çıkan ekranda  CTRL+Y diyerek yeni satır açılır ve istediğiniz tanımlamayı yazabilirsiniz.Tanımlamalar bittiğinde ekrandaki verilerin kaydolması için ekrandan CTRL+W ile çıkılır.

Böylece tanımlama işlemlerini bitirmiş olursunuz.