Poliçe üzerine belge ekleme

Top  Previous  Next

Poliçe üzerine çeşitli belgeler ekleyebilirsiniz. (text, word, excel, pdf döküm, fotoğraf vb.)

Bu işlem için ilgili olan poliçe uzerine gelip CTRL+D ile duzeltme moduna geçin. Şekil 1 deki gibi Belgeler sekmesine tıklayın

Ekle butonu ile yeni bir satır ekleyin. Açıklama kısmına belgenin ne olduguna dair kısa bir not düşün.

 

butonu ile gezgin penceresi acılacaktır. Şekil 2 deki gibi dosyanızın bulundugu konuma geçip seciminizi yapın.

 

Şekil 1 :

 

 

Dosyanızı seçtikten sonra OK butonuna basın. En son Kaydet butonu ile işlemi tamamlayabilirsiniz.

 

Şekil 2 :