Poliçeden tali / satıcı / sorumlu baglantısı

 

Top  Previous  Next

Poliçenizi bir satıcı, sorumlu ya da alt kaynak adını verdiğimiz  tali acenteye baglamak için poliçe uzerinde CTRL+D ile

duzeltme moduna geçildikten sonra

 

Şekil 1 :