Resmi Muhasebe

Top  Previous  Next

Resmi muhasebe modülü ile ön muhasebeye ek olarak tüm diğer resmi muhasebe işlemleri takip edilir. Mizan, bilanço ve gelir gider tabloları ay bazında alınır. Yevmiye ve kebir resmi defterleri dökülür.