Tali/Grup/Satıcı/Sorumlu Bağlantısı

Top  Previous  Next

Mevcut bir müşteriyi alt kaynak, grup, satıcı ya da sorumluya bağlamak için öncelkli olarak bu bağımlıları programa eklemelisiniz. Bkz.Şekil6

 

Şekil6=Programa kaydedilmiş satıcı/müşteri temsilcisi

 

Kayıtlı bir müşterinizi bağımlı ile ilişkilendirmek için;

 

Müşteri işlemleri ekranına gelin
Müşteri bul ya da Ctrl+F ile müşterinizi çağırın
Dosya düzelt ya da Ctrl+D ile kartı değişikliğe açın
Sağ taraftan müşterimizi hangi bağımlı tipi ile ilişkilendireceksek ilgili satırdan ... butonuna tıklanarak bağımlı seçilir.
Dosya menüsünden kaydet ya da Ctrl+S ile işlem kaydedilir.

 

Biz Kübra adlı müşterimizi örnek bağımlı adlı müşteri temsilcisine bağladık. Eğer sorumluya bağlamak isteseydik sorumlu satırındaki ... ifadesinden içeride daha önceden tanımladığım sorumlu kartlara bağlayabilirdik. Bkz. Şekil7

 

Şekil7= Müşteri temsilcisi ile ilişkilendirilen cari kart