Bağımlı Bağlantıları

Top  Previous  Next

Tali, satıcı, sorumlu ya da grup bağlantısını kaldırmak istediğinizde cari kartta kullanılması gereken menü adımıdır.

Bu ekrandan poliçe priminin yansımasını istediğiniz hesabı da sağ alt köşeden seçebilirsiniz. Bkz.Şekil12

Şekil12= Bağımlı bağlantıları