Hesap Özeti

Top  Previous  Next

Bir müşterinin üretim, tahsilat ve hasar ile ilgili özet bilgilerini görüntüleyebileceüğiniz menüdür.

İlgili müşteri kartı ekrana getirildikten sonra Dosya-Düzelt ya da Ctrl+D ile ekranı düzeltmeye açıp sağ alt taraftan Güncelle tuşuna basılır.

 

Üretimi branş bazında ve toplam üretim payındaki % oranı ile görüntüleyebilir, hasar oranlarını ve acenteliğinize kazandırdığı komisyon oranını aynı ekrandan kontrol edebilirsiniz.

 

Bu menü sayesinde müşterinin şirketin toplam üretimindeki payını, branşlar itibari ile üretimini, bu müşteriden dolayı şirketin elde ettiği komisyon gelirini,  hasarları girilmişse hangi branşta ne kadar hasarı olduğu görülür.

Ayrıca tahsilat durumu özet bir şekilde görülür. Bkz.Şekil11

Şekil11 =Hesap özeti