Hatırlatma ve belge ekleme

Top  Previous  Next

Müşterilerinize ilişkin ödeme, tahsilat, yenileme, ziyaret gibi hatırlatmaları programdan takip edebilirsiniz. Programı her açtığınızda ilgili tarihe denk gelen kayıtlar size hatırlatma olarak görünecektir

Müşterilerinizin poliçe ve ruhsat gibi belgelerini tarayıp pdf, resim, word ya da excel olarak sisteme ekleyebilir gerekli durumda cari kartı çağırıp üzerinden görüntüleme yapabilirsiniz

 

Cari karta hatırlatma ekleyebilmek için;

Müşteri işlemleri ekranına gelin
Müşteri bul ya da Ctrl+F ile müşterinizi çağırın
Dosya düzelt ya da Ctrl+D ile kartı değişikliğe açın
Sol menüden Hatırlatmalar sekmesine gelin
Bu sekme altında görünen ekle butonunu kullanın
Hatırlatma tarihi ve hatırlatma tipini seçip açıklama yazın
Program kullanıcılarını hatırlatma için görevlendirmek isterseniz sorumlu ve giren kişileri seçiniz
Bilgileri doldurduktan sonra saklamak için aşağıdan tamam butonunu kullanınız
Cari kart üzerinde Dosya menüsünden kaydet ya da Ctrl+S ile hatırlatma cari karta eklenmiş olur Bkz.Şekil8

 

Şekil8=Müşteri cari kartına hatırlatme ekleme

 

 

 

 

Cari karta belge ekleyebilmek için;

 

Müşteri işlemleri ekranına gelin
Müşteri bul ya da Ctrl+F ile müşterinizi çağırın
Sol menüden Belgeler sekmesine gelin
Bu sekme altında görünen ekle butonunu kullanın
Belge tarihini, belge ile ilgili açıklamayı (ekldeğiniz belge bir ruhsat ise bağlı olduğu plaka numarasını gibi) Aç butonundan ise dosyanızı seçebilirsiniz Bkz.Şekil9
Belgenizi ekledikten sonra Esc tuşunu kullanarak ekrandan çıkıp müşteri cari kartında yapılan değişiklikleri kaydedin
Bir müşterinin daha önce eklenmiş bir belgesini cari kartını bularak görüntüleyebilirsiniz
Ada Yazılım'a eklenen belgeler program yedeklerinde saklanmaktadır. Bu nedenle sabit diskinizden silebilirsiniz.

 

Şekil9= Belge ekleme ekranı