İlgililer

Top  Previous  Next

Müşteri işlemeleri ekranında kayıtlı firmaların çalışanlarına dair bilgilerin saklandığı yerdir.

Bir cari karta şirket çalışanı eklemek için kullanılır Bkz.Şekil14

 

Şekil14=İlgililer ekranı

 

İlgililer sekmesi altından ekle butonu ile devam ettiğinizde çalışan kişi bilgilerinin girişini yapabileceğiniz ekran gelecektir. Bu ekrandan çalışanın bölüm, ünvan, dahili hat ya da evli-bekar gibi kişisel verilerini kaydedebilirsiniz Bkz.Şekil15

 

Şekil15=İlgili kişi bilgisi ekranı