Bordro Basımı

Top  Previous  Next

Bordro basımı için düzlem ekranında üst satırdan tahsilatlar’a tıklanır. Gelen ekranda bordro numarası yazılıp, enter yapılır. Gelen bordro üzerine sağ tıklanıp, bordro dök seçilir. ( Bknz. Şekil 3)

 

Şekil 3 : Bordro basımı