Tahsilat Raporları

Top  Previous  Next

Tahsilat Raporları menüsünden, müşterilere ve şirketlere girmiş olduğunuz tahsilatların takibini yapabilirsiniz.

 

Müşteriye  borç ve alacak ekstrelerini,girdiğiniz aylık tahsilat evraklarını, şirketlere olan borcunuzu ve alacağınız komisyon bakiyelerini istediğiniz şekilde listeleri düzenleyerek alabilirsiniz.

 

Tahsilat Raporları menüsü sayseinde mutabakatlarınızı düzenli ve kısa sürede yapabilirsiniz.(Bkz:Şkl 1)

 

 

 

Şekil 1: Ana Ekran Tahsilat Raporları