Tahsilat İşlemleri

Top  Previous  Next

 

Tahsilat bölümü Müşteri ödemeleri, şirket ödemeleri ve banka hesaplarının tanımlandığı kısımdır. (Bkz. Şekil1)

 

Bu bölümde genel olarak tüm evrak işlemleri ( ekleme, silme, düzenleme, hareket verme) Tahsilat ve poliçe kapama ekranından yapılabilir.

 

Ayrıca toplu ve hızlı olarak girişler için ;

Müşteriden tahsilat , Müşteriden kredi kart tahsilat, Müşteriye iade, Müşteri alacak mahsubu  , Şirkete ödeme  ve Toplu hareket verme işlemleri oluşturulmuştur.

 

 

    Şekil1:  Ana ekran üzerinde tahsilat