Poliçe Transferleri Nasıl Alınır?

Top  Previous  Next

Sigorta şirketlerinden üretilen poliçeleri programa aktarabilirsiniz.

Poliçe aktarımında tanzim tarihi, net ve brüt prim bilgileri, acente komisyonu, ödeme planı ve sigortalı bilgileri gelmektedir.

Bunların dışında teminat detayları ve araç bilgileri de transfer edilmekte ve program üzerinden etkili ve kolay bir takip sağlamaktadır.