Teknik Raporlar

Top  Previous  Next

Teknik, tahsilat, hasar ve muhasebe raporları alınır. Rapor seçim ekranlarındaki seçenekleri değiştirerek birden fazla rapor üretilir. Raporlarda sıralama ve baz değiştirilir. Tüm ilgili raporlarda döviz ve tl seçimi vardır. Yine ilgili raporlarda şirket, müşteri, branş ve döviz seçimi yapılır. Raporlar bir tarih aralığı verilerek istenen aralık için alınır. Raporlar istenirse excel dosyası olarak alınır. Raporlar excel dosyasına dönüştürülerek üzerinde istenilen değişiklik yapılır. Tüm raporlar word formatına aktarılır. Word dosyası olarak saklanan rapor üzerinde istenen değişmeler yapılır.