İstihbarat ve Bilgi Formları

Top  Previous  Next

Müşteri cari kartı üzerinden istihbarat raporu ya da bilgi formu alınabilir. Bu formlar ilgili cari kartın adres, telefon, TC kimlik bilgileri, mesleği, referans kişi adı gibi bilgileri bulundurmaktadır.

İlgili cari kartı ekrana getirdikten sonra araç çubuğundan istihbarat formu ya da bilgi formu yazdırabilirsiniz.Bkz.Şekil29

 

Şekil29=İstihbarat ve bilgi formları