Müşteri Önem Derecelerini Ayarlama

Top  Previous  Next

Müşterilerinizin önem derecelerini programa tanımlayabilir ve cari kartlar üzerinden seçebilirsiniz.

 

Önem derecesi nasıl tanımlanır?

Ada yazılım ana ekranında menü çubuğundan .. Tanımlar-Müşteriler-Önem dereceleri ekranına gelinir. Açılan ekranda Ctrl+Y ile yeni satır oluşturulur. Eklenmek istenen önem derecesi yazılır ve ESC ile çıkılır. Bkz.Şekil26-27

 

Şekil26=Menü adımı                                                                                                                                          Şekil27=Müşteri önem derecesi ekleme

 

İlgili tanımlamalar yapıldıktan sonra müşteri cari kartı ekrana getirilir. Dosya menüsünden düzelt ya da Ctrl+D yapıldıktan sonra sol üst köşeden müşteri önem derecesi seçilebilir. Bkz.Şekil28

 

Şekil28=Müşteri önem derecesi nasıl seçilir