Müşteri Adres Etiketleri

Top  Previous  Next

Yılbaşı, bayram ya da özel bir gün nedeni ile posta gönderimi yapacağınız müşerinize adres etiketi dökmenizi sağlar.

 

Ada Yazılım ana ekranında menü çubuğundan Raporlar-Müşteri listeleri-Adres etiketleri işlem adımları ile devam edilir. Bkz. Şekil22

 

Şekil22=Menü adımı

 

Etiket yazdırmak istediğiniz müşterileri teker teker seçebilir ya da tali acente, satıcı, sorumlu sekmelerinden seçim yapabilirsiniz. Kullanacağınız etiket boyunu, kaç adet döküm almak istediğinizi ve etiketin bulunduğu sayfa adedini yazarak döküm alabilirsiniz. Seçmiş olduğunuz müşteriler için borçlular, alacaklılar gibi cari hesap son durumuna göre seçim yapabilirsiniz. Bkz.Şekil23

 

Şekil23=Adres etiket dökümü