Görüşme Notları

Top  Previous  Next

Kullanıcıların müşteriler ile yaptığı görüşmeleri salkayabildiği alandır. Bkz.Şekil17

Şekil17=Görüşme notları

 

Görüşen kullanıcı kendi adını, görüşme nedenini ve görüşme sonucunu seçer. Görüşmenin zamanını ve görüşme konusuna ilişkin notları yazabilir. Bkz.Şekil18

Şekil18=Görüşme bilgileri