Gri Sigorta AdaOn Sigortacılık Paketini Kullanıyor

AdaOn Sigortacılık paketini kullanarak Aralık 2020'de poliçe üretimine başlamıştır.

Elementer branşlarda ve TARSİM branşlarında üretimlerine devam etmektedir.

Tüm poliçe işlemleri, Teknik hesaplamalar, Reasürans, Tahsilat, Muhasebe modüllerini etkin olarak kullanmaktadır.

Ada Yazılım Sigorta Otomasyon Sistemini tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.