1.2.951514 TEMMUZ 2020

Anlaşmalı komisyon oranı için brn tablosuna alan eklendi.

1.2.951414 TEMMUZ 2020

Anadolu sigorta asos tahsilat transferinde ayrıca gelen tahsilat xml'inde döviz kur bilgileri gelmediği için tahsilat bilgileri poliçe xml'inin ödeme kısmından alındı.

1.2.951213 TEMMUZ 2020

Kapalı çalışan şirketlerin poliçe transferinde otomatik yaratılan tahsilat evraklarına "şirket provizyon aldı hareketi " verildi.

1.2.951011 TEMMUZ 2020

1.2.9508 ile düzelmedi, tekrar bir değişme yapıldı.

1.2.950910 TEMMUZ 2020

HDI sigorta transferi sadece güncelleme seçeneğine dask poliçe ve tecdit numarası eklendi.

1.2.950810 TEMMUZ 2020

Anadolu sigorta asos poliçe transferinde hata veriyordu, düzeltildi.

1.2.950710 TEMMUZ 2020

Web tahsilat transferi için tahdetay'a indeksler eklendi.

1.2.950610 TEMMUZ 2020

Dask transferinde riziko adresi ilçe ve il adı dask alanlarına da yazdırıldı.

1.2.950509 TEMMUZ 2020

Axa sigorta TR1 poliçe transferinde imm primi teminatlardan alınıp net primden çıkarılıyordu, bu işlem iptal edildi. transferle gelen net prim olduğu gibi alınıyor.

1.2.950409 TEMMUZ 2020

1.2.9502 sürümde dbcolustur checkin unutulmuş, yapıldı.

1.2.950309 TEMMUZ 2020

Tahsilat transferinde tahsilat daha önce transfer edilmiş kontrolünde tam poliçe numarasına bakmak için kk kürsörlerine TamPolNo alanı eklendi.

1.2.950208 TEMMUZ 2020

Boş tahsilat numaralarını toplu olarak yeniden oluşturma seçeneği eklendi.

1.2.950008 TEMMUZ 2020

Allianz sigorta montaj poliçe transferinde başlangıç + montaj süresi gelen bitiş tarihinden küçük ise bitiş tarihi olarak transferle gelen bitiş tarihi alındı.

1.2.949807 TEMMUZ 2020

Dosya kontrola tei tablosu için çift kontrolu eklendi.

1.2.949707 TEMMUZ 2020

Tahsilat transferi için IslRefNo alanı genişletilmişti, dbcolustur checkin yapılmamış, yapıldı.

1.2.949507 TEMMUZ 2020

Son sürümde axa sigorta tahsilat transferinde tam poliçe numarası hatası veriyordu, düzeltildi.

1.2.949406 TEMMUZ 2020

Son sürümde doğa sigorta transferinde hata veriyordu, düzeltildi.

1.2.949306 TEMMUZ 2020

Doğa sigorta transferinde önce istihsal daha sonra iptaller transfer edildi.

1.2.949202 TEMMUZ 2020

Allianz tahsilat transferinde tahsilatın daha önce transfer edilme durumuna bakılırken tam poliçe numarasına göre de bakıldı. Web tam poliçe numarasını kullanıyor.

1.2.949130 HAZİRAN 2020

Bordro numarası olmadığı durumda giriş bordro dökümünde hata veriyordu, düzeltildi.