1.2.954205 AĞUSTOS 2020

Zeyil tanımlarına başlangıcından iptali yürürlüğe alma zeyili eklendi.

1.2.954104 AĞUSTOS 2020

Ray sigorta transferinde nakliyat dışı üründe mal cinsi alanı hata verdi, düzeltildi.

1.2.954004 AĞUSTOS 2020

Corpus sigorta transferinde hata veriyordu, düzeltildi.

1.2.953929 TEMMUZ 2020

Poliçe pano ekranında simge resimleri düzenlendi.

1.2.953629 TEMMUZ 2020

Poliçe ön ekranına diğer bilgiler sayfasındaki zimmet tarihi alanı eklendi.

1.2.953529 TEMMUZ 2020

Poliçe ekranında zimmetli kutucuğunun açıklaması değiştirildi.

1.2.953428 TEMMUZ 2020

İade tahsilat transferi yeni kapama sistemine uyarlandı. Poliçenin alacağı yok mesajı veriyordu, evrağın iade zeyiline bağlanarak kapaması yapılması sağlandı.

1.2.953327 TEMMUZ 2020

Yürürlük durumunu belirlerken zeyil tanımlarına bakılmadan zeyilin istihsal zeyili olması yeterli sayıldı.

1.2.953124 TEMMUZ 2020

Axa sigorta excel'den tahsilat transferine yeni dosya tanımı eklendi.

1.2.953024 TEMMUZ 2020

Otomatik yaratılan log dosyası için eğer daha önce yaratıldı ise uyarı mesajı veriyordu, kaldırıldı.

1.2.952924 TEMMUZ 2020

CryptoLog bağlantısı için seçenekli olarak günlük log kayıtlarını text dosyası olarak bir dizine otomatik yazdırma seçeneği eklendi.

1.2.952823 TEMMUZ 2020

Poliçe pano ekranında ilk açılışta kürsörün son kayıt üzerine gitmesi sağlandı.

1.2.952722 TEMMUZ 2020

Genel ayarlarda sms ve eposta mesaj yazılarının uzunluğundaki sınırlama kaldırıldı. İstenilen uzunlukta mesaj tanımlanabilir.

1.2.952622 TEMMUZ 2020

Anadolu sigorta asos poliçe transferinde 7 günlük limite göre transfer tarihi otomatik hesaplanarak tek seferde transfer alınması sağlandı.

1.2.952522 TEMMUZ 2020

Poliçeler ekranı ve raporlara "poliçe zimmetli" alanı eklendi.

1.2.952422 TEMMUZ 2020

Şirket zeyil tanımları AIG 2. şirket için de oluşturuldu.

1.2.952321 TEMMUZ 2020

Groupama tahsilat transferinde zeyil yerine poliçe kapaması yapıyordu, eğer poliçe kapalı ise kapama yapmıyordu, zeyil numarasını alarak zeyili kapaması sağlandı.

1.2.952221 TEMMUZ 2020

Yansıtma fişi yapma komutu yetkilerde listelenmiyordu yeni kod verildi.

1.2.952021 TEMMUZ 2020

Planlanan ödenen raporunda şirkete ödeme kısmında tarih olarak kapamayı yapan tahsilat evrağının son işlem tarihi yazdırılıyordu, bunun yerine ödeme planındaki şirkete ödeme için planlanan tarih yazdırıldı.

1.2.951920 TEMMUZ 2020

1.2.9518 ile yapılan işlem (Asos poliçe ve tahsilat transferinde direk transferde seçim yap ekranı gelmiyordu, düzeltildi)