1.2.984908 NİSAN 2021

Transfer tanımlarına Ana sigorta eklendi. Transferi masaüstü veya web'den yapılacak.

1.2.984805 NİSAN 2021

Hesap planı aktarım Netsis hesap planına göre güncellendi.

1.2.984702 NİSAN 2021

Dosya kontrolda sıfır kontrol test için yıldızlanmış, öyle kalmış, açıldı.

1.2.984601 NİSAN 2021

HDI sigorta transferi seçeneklerine sadece tanzim tarihini güncelleme seçeneği eklendi.

1.2.984531 MART 2021

Teknik raporlar sahalar kısmına tali muhasebe hesap kodu alanı eklendi.

1.2.984431 MART 2021

Borç alacak listesinde ortalama döviz kuru döneme ait Döviz ve Döviz-TL borç alacak tutarlarına bakılarak hesaplandı.

1.2.984325 MART 2021

Bilançoya 349 - Alınan diğer avanslar hesabı eklendi.

1.2.984225 MART 2021

Poliçe ekranına tek bir poliçe için yürürlük durumunu kontrol edip gerekiyorsa güncelleme seçeneği eklendi. Zeyil iptal/yürürlükdurumlarını test ederken kolaylık sağlayacak.

1.2.984124 MART 2021

SAP transferine ilave alanlar ve poliçe seçeneği için yeni komisyon yapısı seçeneği eklendi.

1.2.984024 MART 2021

Excel tablosundan toplu müşteri bilgisi güncelleme işleminde müşteri grup güncellemesi yapmıyordu, düzeltildi.

1.2.983924 MART 2021

Poliçe ekranında zeyil bağlama simgesi eski yerine alındı.

1.2.983824 MART 2021

1.2.9837 güncellemesi web sayfasında görünmüyor. Tekrar deneniyor.

1.2.983622 MART 2021

Poliçe ekranına zimmet tarihini hızlı değiştirme düğmesi eklendi.

1.2.983418 MART 2021

Dövizli olup döviz kuru olmayan tahsilatları kapamalarına bakarak poliçelerinden döviz kurunu toplu listeleme/düzeltme seçeneği (PgUp - =TahDovizKuruDoldur(bool sadeceListele)) eklendi. Yeni kapama geçişinde borç alacak listesini ortalama döviz kuru ile almadan önce kullanılabilir.

1.2.983318 MART 2021

Borç alacak listesine ortalama döviz kurunu listeleme seçeneği eklendi.

1.2.983217 MART 2021

PgUp sayfasına giriş yetkilendirmesine ilave yapıldı.

1.2.983017 MART 2021

Poliçe ekranından müşteri değiştirme işleminde ay kapalı uyarı mesajı teknik ve/veya muhasebe ay kapalı durumuna göre daha ayrıntılı yazıldı.

1.2.982916 MART 2021

Dökümü eposta olarak gönderme işleminde eposta ekini pdf olarak gönderme seçeneği (EPOSTAEKIPDFOLSUN) eklendi.

1.2.982816 MART 2021

Poliçe ekranında zeyilin müşterisini poliçesi ile aynı yapma işlemine kısa yol (CTRL+Z) atandı.

1.2.982716 MART 2021

Poliçe pano ekranına bir sonrasını bulma simgesi eklendi.