Makine Öğrenmesi

Ada Yazılım, sigorta şirketlerinin sahip olduğu büyük verinin verimli şekilde değerlendirilebilmesi için istatiksel analiz ve makine öğrenmesi tekniklerini kullanmaktadır. Özellikle tarifelerin belirlenmesi ve sahtekârlık denetimi konularında sunulan çözümler ile şirket kârlılıklarının arttırılması hedeflenmektedir.

Sigorta şirketi bazında yapılan özel projelendirmeler ile öncelikle sigorta şirket verisi analiz edilmektedir. Saklanan veri kapsamı, veri olgunluğu ve gereksinimler incelenmekte ve bunlara uygun yeni veri modelleri tasarlanmaktadır. Tasarlanan veri modellerinin, sigorta şirket verisi ile senkron tutulması garanti altına alındıktan sonra istatistiksel analiz ve makine öğrenmesi yöntemlerini kullanan sistemler kurulmaktadır.

Tüm bu çalışmaların sonunda gerçek zamanlı olarak çalışan, anlık olarak kullanıcılara yaptıkları işlemlere dair geri bildirimde bulunan akıllı sistemler devreye alınabilmektedir.

Akıllı Karar

Kurulan akıllı karar destek sistemlerinin sonuçları sürekli olarak analiz edilmekte ve şirket yönetimine somut kazanımlar vurgulanarak sunulmaktadır.